Audiensseilla tapahtunutta


Sisällys

Osa 1    -  oikeudenkäynnistä ilmoitetaan

Osa 2 -    Oikeudenkäynti - tuomion perusteet

Osa 3  -  Toimeksianto

____________________________________

Osa 1

-      Palvelija!

-      Arvoisa Majesteetti, tässä olen.

-      Palvelija, on tullut Oikeudenkäynnin Aika Findian maan asioissa. Huuto ja valitus siinä maassa vallitsevan turmeluksen, vääryyden ja sorron vuoksi on kasvanut äärimmäiseen mittaan saakka. Lukekaa Kirjoituksen kirjeestä roomalaisille, luku 1 ja 18.

-     Arvoisa Majesteetti, se kuuluu näin:   ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.”

-     Palvelija, toimitettakoon Oikeusistuinta varten seuraavat asiakirjat:
Findian Otollisten Kuormankantajien raportit, Pyhän Lain tarkastajien raportit, Valtionhallinnon tarkastusraportti, Sorrettujen Syytekirjat ja kanteet. Myös kaikki ne avunpyynnöt, joissa Findian maan ihmiset ovat pyytäneet Korkeimman Majesteetin apua. Myös Äänettömien Ihmisten Huokauskirjat ja Lasten Asioiden raportit.

 -   Arvoisa Majesteetti, raportit ovat valmistuneet. Näyttö eri sektoreiden taholta on tyrmistyttävä ja kiistaton...

-     Palvelija, valmistakaa kaikki, sillä Oikeuspäivä Findian maan asioissa on määrätty. Kirjoituksissa, Saarnaajan kirja kolmas luku jae 17: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa.

-     Nyt on tullut se Aika Findian maassa. Oikeudenkäynnin Aika.

 

Lähde: FindiaStory the end, 1998, sivu 6

______________________________________________________________________

Osa 2

Oikeudenkäynti – tuomion ajan perusteet


- Arvoisa Majesteetti, mikä on tehtävämme?-

-    Palvelija! Kirjatkaa tähän mitä useat Näkivät ovat todenneet sellaisiksi perusteiksi, jolloin Pyhä Oikeudenkäynti on kansojen tai ihmisten edessä? Milloin tekojen mitta on kypsynyt tuomiolle?

 • Arvoisa Majesteetti, Näkijä Hoosea sanoo luvussa neljä:

  "   Sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan, valhetellaan, murhataan, varastetaan, rikotaan  aviot, murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sentähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät.”
 • Näkijä Miika sanoo: ”Sen rikkaat ovat täynnä väkivaltaa, sen asukkaat puhuvat valhetta, kieli heidän suussaan on pelkkää petosta. Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa. Pahantekoon molemmin käsin. Sitä taidolla tekemään. Päämies vaatii, tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat.”

 • Näkijä Aamos taas sanoo: "Sillä he myyvät hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, polkevat maan tomuun vaivaisten pään ja vääntävät mutkaiseksi nöyrien tien. Ja poika ja isä käyvät saman naisen pariin häväisten minun pyhän nimeni. He vihaavat sitä joka portissa oikeutta puoltaa ja totuuden puhuja on heille kauhistus."

 • Näkijä Jesaja, luvussa 59, näin:

  Oikeus työnnetään takaperin ja vanhurskaus seisoo kaukana. Sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli. Ettei kukaan astunut väliin.”
 • Näkijä Jeremia, luvussa 25:

  Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan ja hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa; jumalattomat hän antaa miekalla alttiiksi, sanoo Herra. Ja tämä koskee kaikki maan valtakuntia, mitä maan päällä on.”
 • Näkijä Hesekiel, luku 16:

  Tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.”

-      Palvelija. Perusteet ovat täyttyneet Findian maan asiassa. Oikeudenkäynti on edessä. Sekä paha että hyvä on kypsynyt. Näyttö on kauhistuttava.

__________________________

Osa 3


Tehtävän toimeksianto  (1997)

-   Ylipalvelija! Findiaa koskevan Oikeuden lopullinen käsittely lykätään siihen saakka, että Findian maalle on annettu tieto sen tulevasta kohtalosta.  On oikeudenmukaista ja kohtuullista, että kuolemaantuomittu - olkoonpa vaikka kansa - saa sietää onnettoman tilansa, ja tulevan kohtalonsa. Kuolemaantuomitulla - olkoon myös laillinen puhevalta ja oikeus esittää mielipiteensä. On siis lähetettävä viesti .... on saatettava sanomaa kuuroille korville.

-   Arvoisa Majesteetti, mikä on tehtävämme?

 -  Etsikää esille Findian maasta sellainen palvelija, joka....