Mitä tarkoittaa puhe ”herätyksen tulesta”?

 

Useimmat uskovat lienevät törmänneet sanontoihin: - Kunpa näkyisi herätyksen tulet!

-  Antaisipa Herra herätyksen tulien syttyvän tässäkin maassa?

       Näyttää siltä, että yksi ja toinen on tämän fraasin ottanut ikäänkuin Raamatullisena asiana, tutkimatta juurikaan, onko sellaista

a) termiä Ramatussa, ja missä, sekä

b) onko tulella ja herätyksellä jotakin Jumalan ilmoittamaa yhteyttä, ja

c) mitä Raamattu kattavasti lausuu ”tulesta”, ja missä yhteyksissä?

(Tämän sivun loppupuolella käy ilmi, miksi juuri nyt tämä "tuli-ilmiö" nousi sydämelle, Herran edessä?)

 

Avain Raamatun Sanan oviin?

      Pietarin sanan mukaan Raamatun kirjoittajat kirjoittivat ”Pyhän Hengen johtamina , sen minkä saivat Jumalalta” ( 2 Piet 1:21).  Vain Pyhän Hengen avulla voidaan ne teksit oikein käsittää. ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä” ( 2 Piet 1:20) . Tästä 1. Joh 2:27.

      ”Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään oeptuksen tarpeessa, vaan niinkuin Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös otta, ikä ole valhetta, niin niinkuin se on opettanut eitä, niin pysykää Hänessä.” 

      Herramme Jeesus lupasi lähettää Pyhän Hengen, Toisen Puolustajan.

”Mutta Puolustaja Pyhä henki jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaaa teitä kaikesta, minä minä olen teille sanonut.” Joh 14:26, 16:12-14.  Kiitos Jumalalle, meillä on tämä Taivaallinen Yliopettaja, joka kirkastaa ja avaa meille Raamatun salaisuuksia!

      Kun siis Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen innoittamana, Pyhä Henki on se avain, jolla kirjoituksia tutkitaan. Pyhä Henki ei opasta kummallisiin tulkintoihin, vaan Sana itse selittää toista sanaa. Pyhä Henki valaisee mitä Jumala on kullakin asialla ja symbolilla tarkoittanut.

      Kun nyt tutkimme sanaa ja ilmiötä ”tuli” - unohdamme kaikki ihmistekoiset selitykset ja tulkinnat, ja luemme kohta kohdalta kaikkea sitä missä ”tuli” Raamatussa on esillä. Tätä varten on esillä tässä mm. yli lähes 30 kohtaa, alkaen 1. Moos 19:24, ja päättyen Ilmestyskirjan viimeisiin lukuihin.

        Kysymme siis? Tarkoittaako Jumala positiivista vai ikävää asiaa, kun sana; ilmiö tuli on esillä? Onko tuli Elämäksi vai Kuolemaksi, kasvuksi vai tuhoksi? Jne. Pyydän Sinua ottamaan esille oman Raamattusi ( itse käytän 1933/1938 käännöksiä). Ota ja lue jokainen esille tuotu Ramatun kohta; katso se omin silmin, tutki ja kysele Hengen johtoa (kuten Berean juutalaiset, Apt 17:11).

 

Koska tämä katselmus on suhteellisen laaja, olen asian helpottamiseksi jakanut sen osiin. Paljon tekstejä kirjoittaneena, ja vielä enemmän lukeneena arvostan sitä, ettei tarjolla ole sellaisia annospaloja, jotka tukehduttavat. Hyvät kirjat on aina jaksotettu lukuihin, ja mahdollisesti jopa otsikoituihin sellaisiin. Laitan tähän luettelon kohdista, joissa tuli lausutaan. (Toki Raamatussa on vielä lisääkin, mutta tässä relevantit seikat.)

 

VT  1 Moos 19:24, 4 Moos 16:35, Sef 1:18, 3:8, Sak 12:6, Mal 4:1, Jooel 1:19-20. 1 Kun 18:37-38, 2 Kun 1:10, 12, Dan 3. luku, Aam 1:3, 4:11, Hes 1:4. Jes 26:11, Mal 3:2

 

UT   Luuk 17:29, Luuk 12:49, Matt 13:30, 40, Luuk 3:16-17, 9:54-55, Apt 1:19,-20, Heb 12:29, Heb 10:26-31,  1 Kor 3:12-13, 1 Piet 1:7, 2 Piet 2:6, 3:7, Juuda v. 7, 2 Tess 1:7-8, Ilm 8:7, 8,10. Ilm 9: 17-18. Ilm 11: 5, 19:2, 20:9-10, 21:8

(Jatkuu Osa 1)

_____________________________________________

Sivun Sisällys

 

Osa 1 - Lähtökohta: yhteenveto; synteesi ”tuleen” liittyvistä seikoista Raamatussa?

 

Osa 2 - Tuli -   ja  taivaasta lankeava tuomion tuli?

 

Osa 3 - Mitä ”tuli” saa aikaan aikaan uskovan elämän "sisällössä"?

 

Osa 4 - Sanooko Raamattu mitään ns. herätyksen tulesta?

 

Osa 5 -   Tulen kuvauksia Raamatussa, lisää, vakavia skenaarioita...

 

Osa 6 -   Eräitä näkyjä ”tulesta” Suomen yllä:  Mitä ne tarkoittavat?

 

Osa 7 - Lisäystä 8.3.2015,  Googin sodan tuli?

 

(jatkuu)

 

Osa 1 - Kooste ja synteesi kattavasta näkymästä, koskien ”tulta”?

 

Kun lukee ”tulta” koskevia Raamatun tapahtumia, joutuu tulemaan vain yhteen ainoaan johtopäätökseen: Tuli tarkoittaa Jumalan kannalta äärimmäistä asiaa: tuomiota, tulelle talletettujen asioiden hävitystä. Ihmisen kohdalle se siis tarkoittaa Jumalan puuttumista, painotteisesti vakavalla tavalla!

Jos ajattelemme luonnollista tulta, se on hyvä palvelija mutta huono isäntä. Tuli tuottaa tuhkaa, jätettä, kun se polttaa poltettavaa ainesta. Tuli ei merkitse elämän syntymistä, vaan lopettamista. Ja mitä kuivempi maa, helteellä esimerkiksi - sen vaarallisempaa on tulen käsittely!

        On siis melkoisen kummallinen käsitys, että uskovat ajattelematta hokevat, että kunpa se ”herätyksen tuli” syttyisi! Raamattu ei missään kohdassa ”tulta” lausuttaessa anna mitään tukea sille, että tuli olisi Jumalan herätyksen ja uuden elämän symboli! Mutta mitä se kertoo?  Jumalan tuli tuhoaa sellaista, jonka Jumala on päättänyt lopettaa. Tuli ei siis synnytä ELÄMÄÄ, uutta elämää, vaan lopettaa vanhan, arvottoman. Toki uutta elämää voi syntyä, kun vanha syntielämä väistyy, palaa.

 

 • Kun Sodoman ja Gomorran kaupungit olivat läpeensä turmeltuneet, Jumala antoi tulen langeta taivaasta, ja tuhosi ne. Se ei olltu ”herätyksen tuli”, vaan tuomion tuli. 1 Moos 19:24, 2 Piet 2:6.

 • Kun profeetta Elian päivinä ”Jumalan tuli” lankesi taivaasta, suuren kuivuuden ja kurjuuden jälkeen, se ei synnyttänyt uutta, vaan tuhosi vanhan ja saastaisen. Kansa kyllä ”heräsi” ja huusi: Herra on Jumala! -  kun Jumalan tuli lankesi. Vasta kun Baalin profeetat oli surmattu, kansa valinnut Elävän Jumalan,  ( = kaikki vanha pois)  - vasta sen perästä tuli siunauksen sade, 1 Kun 18. luku.

 • Kun ”Jumalan tuli” lankesi, se kulutti hetkessä ne 250 miestä, jotka olivat ylpeydessään tuoneet väärää tulta Herran eteen, 4 Moos 16:35.

 • Samoin, ”Jumalan tuli” tuhosi hetkessä ne ylpeät. Jotka tulivat profeetta Eliaa pilkaten röyhistelemään, 2 Kun 1:8-14. Kaksi 50 miehen porukkaa.

 • Profeetta Malakia ilmoittaa, että Jumalan tuomion päivä palaa kuin pätsi, ja jumalattomat ovat oljenkorsia jotka poltetaan. Mal 4:1

 • Samasta asiasta puhui Jeesus. Lusteet kootaan kimppuihin ja poltetaan kun tuomion aika on läsnä. Matt 13: 30,40.

Tässä enemmän kuin kahden todistajan sanat siitä, MITÄ tuli symbolisoi? Merkitys on täysin yhdensuuntainen. Kun Jumalan tuli on läsnä, se on äärimmäinen Jumalan toimenpide. Se kohdistuu asioihin, jotka Jumalan silmissä ovat kypsyneet polttamisen asteelle. Niinkuin jätteet, jotka ihminenkin hävittää usein polttamalla.

_____________________________________________________________

Osa 2 - Tuli,  taivaasta lankeava tuomion tuli?

 

Aivan selkeää näyttää siis olevan, että tuli raamatussa symbolisoi Jumalan tuomiota, epäsuosiota.

       *     Vehnää ei poltettu, lusteet poltettiin. Matt 13:30-40.

 • Tuomion tuli ei tuhonnut Lootin elämää, vaikka syntisten kaupunkien muut asukkaat tuhottiin.

 • Jumalan tuli ei profeetta Elian edessä tuhonnut sivullisia, vain Eliaa solvaavat röyhkeät.

 • Kun Jeesuksen oppilaat tahtoivat matkia profeetta Eliaa, ja kysyivät halusiko Jeesus tulen lankeavan taivaasta toisessa porukassa kulkevien uskovien päälle – mitä Jeesus tästä? Jeesus nuhteli heitä, syystä, että he koettivat ottaa käsiinsä asioita, jotka yksinJumala päättää! Tulen lankeaminen taivaasta, tuomion seikka, on vain ja ainoastaan  Jumalan asia. Vain Hänellä on suvereeni oikeus, hallita tuomion tulta. Luuk 9:54-55. Profeetta Elialla oli valtuudet, Jumalalta.

 • Kun siis Jumalan tuomion tuli on käsillä, Hän ei tee virheitä. Ne jotka ovat kypsyneet synteineen Jumalan tulen poltettaviksi, ja ne jotka tältä tulelta säästyvät, ovat Jumalan tarkasti erottamia. Mitä sitten voisi olla "herätyksen tuli" jota rukoillaan?

 

_______________________________________________________________________

Osa 3 - Mitä ”tuli” saa aikaan uskovien elämän "rakennuksessa" ?

 

Jumalan ”tuli” tulee testaamaan ja koettelemaan jokaisen uskovan elämän vaelluksen. Ei siis ole yhdentekevää, miten ja mistä aineksista ”rakentaa” Jumalan tiellä? Jo VT:n profeetta Malakia ilmoitti tästä: ”mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä pystyssä kun häne ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli, ja niinkuin pesijän saippua.” Mal 3:2-3. Tulen kuumuus on selvä asia.
      

Apostoli Pietari kehottaakin uskovia viisaaseen vaellukseen:    ”Mutta Herran päivä on tuleva kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty, palavat.” 2 Piet 3:10-12.

        ”Tulesta” ja sen vaikutuksesta kirjoittaa apostoli Paavali Korinttolaisille näin:

” Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin...” ( 1 Kor 3:11-12)

”Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa, se päivä ilmestyy tulenliekeissä , ja tuli on koetteleva millainen itse kunkin aikaansaannos on. SE jonka rakennus kestää saa palkan, se taas jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.” ( 1 Kor 3: 13-15, Käännös 1992)

      Raamattu opettaa selkeästi, että Jumalan (tuomion) tuli koettelee uskovien elämän. Koska perustus kestää, Kristus - niin vaikka monen elämänrakennus ”palaa” , uskova voi pelastua kuin tulen läpi.

” Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan mitä ajallisessa elämässään on tehnyt: hyvää tai pahaa.”. 2 Kor 5: 10, käännös 1992

 

____________________________________________________________________________

 

Osa 4 – Sanooko Raamattu mitään ”herätyksen tulesta”?

 

On melkoisen vakava asia, että tämä termi ”herätyksen tulet” on aivan ihmistekoinen hokema. Raamattu, eikä varsinkaan UT, ei Jeesuksen eikä apostolien opetukset sisällä mitään ns. ”herätyksen tulta”. Johannes Kastaja sanoo Jeesuksesta:  " Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella."  Matt 3:11. Henki ja tuli?  Mitä siitä?

Sanaa ”herätys” ei edes mainita Uudessa Testamentissa. Muutaman kerran sanotaan heräämisestä, mm. Efe 5:14 ”Heräjä sinä joka nukut, ja nouse kuolleista niin Kristus sinua valaisee.” Kol 3:1 ” Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa...”

       Mistä ihmeestä tämä ”herätyksen tuli” ja tulen syttyminen on peräisin? Suureksi osaksi se liittyy niihin 1700-1800 luvun hengellisiin liikehdintöihin, joissa alettiin puhua ”tulisieluisista” saarnamiehistä, tulisista puhujista, jne. Kysymys oli ns. herätyskristillisyydestä, jonka seurauksena syntyi uusia uskonsuuntia ja lahkoja. Suomessakin esiintyi näitä ilmiöitä, ja niistä syntyi ns. herätyskristillisiä suuntia. Jumalaa on kiitettävä näistä, jotka aikoinaan julistivat totista ja tervettä Jumalan Sanaa: Saarnasivat synnin synniksi, ja saarnasivat Lakia niin että ihmiset tulivat synnintuntoon, ja sitten saarnasivat Jeesuksen Kristuksen armon ja Golgatan sovitusta!

Näkyvällä tavalla ihmiset siis heräsivät synnin unesta, ja kaikkea tähän liittyvää alettiin nimittää herätykseksi. Kyseessä oli kuitenkin UT:n ja Jeesuksen antaman evankelioimisen käskyn täyttäminen ja sen tulos. Jumalan Henki vaikutti, kun Sanaa julistettiin.   Kaikki jotka ovat näitä herätysten historioita lukeneet, tietävät, että oli sellaista innostuksen ”tulta” liikkeellä, ja syntyi laulujakin: Oi Herra anna tultasi!

 

Tämä kaikki on ihmisten kokemaa, näkemää ja sanomaa. UT ei puhu mitään ns. ”herätyksen tulesta”. Kun Pyhä Henki vuodatettiin 1. helluntaipäivänä Jeesuksen oppilaiden päälle, he saivat voiman. Apt 2:3 sanoo, että he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle”.  He saivat sen, mitä Johannes Kastaja oli ennustanut, Matt 3:11.

      Tämän Hengen vuodatuksen vaikutukset jokainen Apostolien tekoja lukenut muistaa. Siitä syntyi se Hengen vaikutus, joka synnytti alkuseurakunnan. Ja Hengen vaikutuksesta se kasvoi ja laajeni. Se kohtasi vainoa heti alkumetreillään, mutta vaino vain edisti Jeesuksen asian leviämistä!

Objektiivisesti arvioiden alkuseurakunnan uskovat olivat palavia, Jumalan tulesta palavia? Kyllä.

Mutta salaisuus oli heissä tämä: ” He tulivat kaikki Pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.” ( Apt 4:31) He eivät rukoilleet herätystä -  he olivat hereillä! 

Ennen kuin asian käsittely jatkuu niihin profetioihin, näkyihin  jns. joita ns, "Jumalan tulesta" on nähty koskien Suomen kansaa, on välttämätöntä katsoa tämän Raamatun Tulen asiaa vielä lisää.

________________________________________________________________

Osa 5    -   Lisää ”tulesta” joka lopunajalle on ennustettu

 

Kiitos Jumalalle, joka ei ole jättänyt meitä pimentoon siitä, mitä lopunajalla tulee näkymään!  Itse Herramme Jeesus puhui näistä lopunajan asioita eskatologisissa puheissaan, Matt 24. luku, Mark 13. luku, ja Luuk 17 ja 21. luvuissa.  Samoin mm. apostoli Pietari ennustaa lopunajan ”tulesta”. Lopuksi sitten Ilmestyskirja kuvaa tulen asioita.

      Monen mielestä pelottavinta visiota, siis skenaariota edustavat mm. nämä tekstit, joissa Raamatun tutkijat ovat nähneet merkkejä ydinaseiden vaikutuksista.

      ”Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle. Ja kolmas osa maata paloi ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi.” Ilm 8:7

      ” Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan, niin heitettiin mereen ikäänkuin tulena palava vuori. Ja kolmas osa merestä muuttui vereksi.” Ilm 8:8. Kolmas osa meren eliöistä kuoli, ja laivat hukkuivat.

       ”Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan, niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin ja vesilähteisiin ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli käynyt myrkylliseksi.” Ilm 8:10.

 

 • Palaminen?  -  Tulena palava vuori? -  Taivaalta putoava suuri tähti, joka saastuttaa juomaveden? -  Tsunamit, joita mereen putoavat ydinohjukset ja -pommit synnyttävät?

Johannes, joka näitä näkyjä katseli 2000 vuotta sitten, ei tietenkään voinut tietää, mitä nämä hirmuiset näkymät olivat, mutta kuvaukset kertovat selkeää kieltä ydinaseiden vaikutuksesta. Nämä vaikutukset ovat traagisia. Kolmas osa maasta palaa, kolmas osa saastuu, ja voi vain kysyä, kuinka paljon ihmisiä menehtyy? Paljon joka tapauksessa!  Jopa 1/3 maapallon väestä menehtyy.  Kun sitten nämä (atomiaseiden) tulet palavat, mitä siitä seuraa?

” Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan, niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni. Ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, niin myös yö.” Ilm 8:12.   Savusaasteet pimittävät ilmakehän, ja maailma joutuu elämään hämäryydessä...  Ja tämän perästä Johannes kuuli valituksen:

” Voi, voi, voi maan päällä asuvaisia niiden jäljellä olevain pasunain tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa..” Ilm 8:13

        Mutta? Jo Vanhan testamentin profeetat ”näkivät” vastaavaa tuhoa. Jooel?

” Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään joka olisi siltä pelastunut.” Jooel 2:3.

”Niiden edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat.” Jooel 2:6 Ja mitä muuta? Kannattaa lukea, koko Jooel-profeetan 2. luku. Kuvaus ohjuksista on ymmärrettävä.

Myös profeetta Jesaja näki, sekä maailman saastumisen että ydinsaasteen kattavan vaikutuksen, Jesja 24: 5-6, 17-23. Lukekaa. T

Tästä pelottavasta skenaariosta Herramme Jeesus sanoi näin: ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät.” Luuk 21:26 Sana ”taivaitten” on alkukielessä (kreikka) ouranion, josta sana uraani on tuttu. Eli, uraanissa olevat voimat järkkyvät. Jokainen tietää, mitä se pahimmillaan saa aikaan? 

Tästä samasta asiasta kirjoittaa apostoli Pietari:   ” Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan.” 2 Piet 3:7 v. 1992 käännös  ( V. 1938 käännös sanoo: ”ovat tulelle talletetut”)

” Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, ja alkuaineet kuumuudesta sulavat.” 2 Piet 3:10-12

 

Yhteenveto

      Kaikki Raamatun kirjoitukset ”tulesta” ovat yhdensuuntaisia tarkoitusperältään. Tuli tarkoittaa Jumalan tuomioita. Jumalan pyhä ”tuli” on puhdistava tekijä uskovan elämää koskien. Jumalan sallima katastrofien tuli toimittaa Jumalan tuomiot jumalattomuudelle.

       Niinkuin Tuli tuhosi Sodoman ja Gomorran paheisiin jämähtäneet alueet, ja tämän Jeesus itse on sanonut merkiksi – lopunajoista. Luukas 17:28-30.

 

Osa 6 - Mitä tarkoittavat Suomea koskevat näyt ”tulesta”?

 

Koska Jumala ei tee mitään täysin salassa, vaan tarpeen tullen Hän ilmoittaa aikomuksistaan, palvelijoillensa, uskotuille. Näin Jumala ilmoitti tulevan Sodoman tuhon Aabrahamille, ystävälleen. Aam 3:7.  Sodoman alueen ihmiset eivät tietoa saaneet, tulevasta tuhosta.... ( Mikä on yhtä järkyttävää kuin se, että lentokone törmää vuoreen ja kaikki loppuu hetkessä!)

     Sopii itsekunkin tykönään pohtia, miksi Sodoman syntisille ei annettu mahdollisuutta valita? Lähettihän Jumala profeetta Joonan Niiniven kaupunkiin, jossa 120 000 ihmistä. Ja se teki parannuksen, kuninkaan johdolla! Joona 3. luku.

Jumala on oikeamielinen. Hän olisi säästänyt Sodoman alueen, jos sieltä olisi löytynyt 10 vanhurskasta. Mutta niinkään pientä joukkoa ei löytynyt. 1 Moos 18:20-33. Aabraham rukoili, anoi, vetosi Jumalaan. Pani henkensä kämmenelleen, koetti suostutella Jumalaa. Olihan hänen veljenpoikansa Loot asumassa perheineen Sodomassa. Tiedämme miten kävi, mitä tapahtui?

       Jumala ei hukuttanut Lootia ja tämän perhettä yhdessä jumalattomien kanssa. Heitä ei tuhon tuli polttanut, hävittänyt. Silti heidän perheensä ajautui tuhon perästä kovaan kriisiin ja tragediaan...

 

Entä Suomen syntisessä yhteiskunnassa? -   Jossa kattava moraalittomuus, laittomuus, Sodoman synnitkin rehottavat Lain tasolla - luvallisina? Kansanedustajien päätöksellä, presidentin vahvistamalla lailla! Kuvitteleeko joku, että Jumala vain hymyilisi tälle kaikelle laittomuudelle, saastaisuudelle? Oikeusvallan käyttö, hallintovallan käyttö, politiikka, kaikki yhteiskunnan tasot ovat turmeluksen mädättämiä, korruption tautiin jämähtäneitä. Rikkaat ahnehtivat, köyhät köyhtyvät ja kärsivät - ns. hyvinvointiyhteikunnassa, jossa ihmisten tulisi olla yhdenvertaisia? Ihmiset väsyvät, väkivalta ja kiusaaminen kukoistaa. Lapsia surmataan...

 

Kaikki Sodoman synnit näkyvät?

      ”Sinun sisaresi Sodoman synti oli julkea itsekkyys. Hän vietti tyttärineen yltäkylläistä ja huoletonta elämää, mutta kurjalle ja köyhälle hän ei avannut kättään.  He kävivät yhä julkeammiksi ja ryhtyivät minua uhmaten yhä uusiin iljettävyyksiin, ja silloin minä pyyhkäisin heidät pois, kuten olet nähnyt.” Hesekiel 16:49-50. Taloudellinen eriarvoisuus, köyhien sorto.

       Onko Jumala antanut Suomea koskevia ilmoituksia, kehotuksia, varoituksia? Onko Jumala muistuttanut synnin ja laittomuuden seurauksista? Kyllä, kyllä niitä on näkynyt. Oikeastaan jo kymmeniä vuosia sitten, kun tämän päivän syntiturmeluksesta ei ollut tietoa.

        Nyt tutkittavaksi laitan tähän erään profetian, joka on julkistettu netissä hiljattain. Raamattu opettaa: ”Koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on.” 1 Tess 5:21. Tämä ”näky”, siinä kirjoitetut kuvaukset olivat ja ovat melkoisen ”tulisia”? Nähty maaliskuussa 2015.

 • Tulilaakso.

 • Tulimeri.

 • Tulipatsas.

 •  Jumalan tuli...  Valtava tulipatsas leimahti...

Tämä erään ulkolaisen pastorin profetia menee näin. Referoitu osa:

”Kun te puhuitte Suomesta, valtava tulipatsas leimahti Jumalan valtaistuinsalissa teidän yllenne. Myöhemmin ko. Pastori profetoi suomalaisille, että hän näki valtavan tulipatsaan Suomen kartan yllä, ja suomen yllä koko taivas muuttui tulilaaksoksi. Valtava tulimeri oli Suomen kansan yllä. Jumalan tuli tulee lankemaan Suomen kansan ylle tämän vuoden aikana..” (jne) ( Pastorin nimi ei tiedossa)

Nyt? Ne, jotka ovat vuosikymmeniä odottaneet herätystä, herätyksen tulta, Jumalan tulta, nyt ( mikäli em. näky – profetia – on raitis?)   - edessä olisi aivan valtava ja totaalinen tulisen ajan jakso!

     Mutta on kysyttävä: mitä tämä Jumalan tuli siis tarkoittaa? Kun tulen ominaisuus on polttaa, niin on kysyttävä: Millaisessa tulessa Suomen kansa on, suomalaiset? Ja mitä siinä tulessa tapahtuu?

On myös kysyttävä: Jos näky; profetia oli raitis – Jumalan antama – niin MITÄ Jumala sillä tahtoo ilmoittaa? Miksi näky ei ollut virtaavia vesiä, siunauksen sateita - joilla Raamattu kuvaa herätystä, uudistusta? Siinäpä se. Miksi ei nähty onnellisia ihmisiä, kukkivia ketoja, menestystä?

Kun Jumala jotakin ilmoittaa – on se tutkittava ja tulkittava Raamatun Sanalla. Ja mitä siis Raamattu ”tulella” ilmoittaa? Onko Suomessa, Suomen kansan keskellä sellaista ainesta, johon Jumalan tulta (tuomiota) tarvitaan? Toki  - kyllä tulisessa ajassa herätään?  Kansa heräsi kun oli sota-aika...

 

Tähän päättyy tämä sivu. Tällä kertaa. Ehkä aiheeseen on palaaminen, ehkä?

 

Lopuksi, eräiden profetioiden koosteesta 22.4.1997 tullut Herran sana:

      ” Mutta tämän kansan käy – niin käy tämän kansan, kuin kävi Sodoman ja Gomorran jumalattomien kaupunkien. Viritä itkuvirsi ilmoille, sillä suuri- suuri on valitus ja parku! Tuhon päivä, tuhon päivä se on. Vaivaiset ja kurjat minä pelastan, kokoan heidät helmaani kuin tähkäpäät puimatanterella. Tähkät. On itkuvirren aika.

Kaikki minkä näet, se palaa.”

” Autuas se joka Herraan turvaa, hänet Herra pelastaa pahana päivänä, eivätkä hänen vaatteensa kärvenny. Suuri on hävitys.”

_____________________________________

Osa 7  -  Lisäystä...  Hesekiel 38. ja 39. luvut

 

Tämä aihepiiri "herätyksen tuli"  synnyttää ihmisissä ( uskovissa)  pohdintaa?   Näet, "tulen" asiasta on eräs muistutti siitä, mitä on kirjoitettu profeetta Hesekielin kirjassa. Se "tuliasia"  liittyy Googin sotaan.  Jumala ilmoittaa:

" MInä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra."  Hes 39:6.

Googista, joka on lähtenyt liikkeelle joukkoineen "pohjan periltä"  - kun Jumala on pannut "koukut hänen leukoihinsa" ( Hes 38: 1 ...)  -    miten sen sotaretken käy?  Huonosti.

"Ja minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä  hänen päällensä ja hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat."  Hes 38:22

Tulta ja tulikiveä. Tuli  - Jumalan tuomion symboli, tässäkin!